شرم‌كاوي (رها ساختن خود يافتن شعف و ساخت احساس ارزشمندي اصيل)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب به بررسي عميق شرم مي پردازد كه اغلب پشت نقاب از خود بيزاري؛ بي نقص گرايي؛ بي بندوباري جنسي؛ كمرويي و پشيماني بخش هاي اجتناب ناپذير زندگي روزمره ماست كه گاه مي تواند پندآموز باشد و درس‌هايي در مورد ارزش‌ها، اهداف، و انتظاراتي كه از خودمان داريم به ما بدهد. در اين كتاب شرم را مجموعه هيجاناتي مي‌داند كه نقطه مشترك آن‌ها يك آگاهي دردناك نسبت به خود است. جوزف برگو در اين كتاب نظرگاه‌هاي رايج در مورد جنبش ارزش خود را به چالش مي‌كشد و معتقد است كه ارزش خود فقط از راه تعريف و تمجيدهاي بي‌وقفه افزايش نمي‌يابد، بلكه پرورش آن در گرو هدف‌گذاري، دستيابي به اهدافي كه از خودمان انتظاريم داريم، و در نهايت قسمت كردن احساس شادي حاصل از آن دستاوردها با عزيزانمان است. نويسنده از تجارب باليني سي وپنج ساله اش با مراجعان مختلف بهره برده است تا نشان دهد كه شرم ناديده گرفته شده اغلب به اشكال گوناگون در پس طيف وسيعي از اختلالات رواني از جمله اضطراب اجتماعي؛ خودشيفتگي؛ اعتياد و خودآزاري پنهان شده است. .

184,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما