شخصيت‌هاي ديگر خود را كشف كنيد (دنياي درون ما و آدم‌هاي آن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آيا يك نفر هستيم و فقط يك خود داريم، يا درون‌مان، آدم كوچولوهايي داريمكه هر يك چيزي مي‌خواهند؟ چرا فكر مي‌كنيم فقط يك شخصيت داريم؟ آيا بهتر نسيت بگوييم چند شخصيت داريم؟ شايد درون ما بيش از يك هسته وجود دارد.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما