زن بودن نياز مرد بودن (مرد ايده‌آل موثرترين راهكارهاي محبوبيت در ميان زنان زندگي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مردان معاصر دوره سختي را طي مي‌كنند. در طول تاريخ بشر، رابطه مرد و زن توسط قانون و آداب و رسوم تعيين مي‌گرديد و مرد جايگاه و وظايف خود را به خوبي مي‌شناخت و سعادت، لذت و خوشبختي خود را در زندگي تضمين مي‌كرد و به زندگي روح، معنا و ارزش مي‌داد. امروز مردان ما جايگاه زندگي و مسير خود را گم كرده‌اند. مرداني هستند كه مادرانشان برايشان مقدس شده و دائما در قياس مادر و زن خود، زنان خويش را عذاب مي‌دهند. به محض يك اتفاق ناگوار ترجيح مي‌دهند از صحنه زندگي كنار بكشند و مسئوليت كمتر از آنان خواسته شود. با لاف‌زني و انجام حركات نامعقول سعي در اثبات مردانگي خويش دارند و ... اينها همه مصيبت‌هاي تشخيص ندادن رابطه مرد و زن و نيز با زنانگي خويش است. در نظريه روانشناسي تحليلي، عامل ارزشمندي، قدرت، موفقيت، سعادت و خوشبختي يك مرد و همچنين محبوب شدن در ميان زنان زندگي‌اش، شناخت زنانگي درون است.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما