زندگي عشق و ديگر هيچ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب آن ميوه‌اي است كه از كلاس عشق روييده، و قرار نبوده اين يك كتاب علمي، عميقا فلسفي يا يك كار قطعي بر موضوع عشق باشد. به جاي آن اين كتاب مجموعه‌اي است مشتمل بر ديدگاه‌ها، احساسات، و مشاهدات نشات گرفته گروهي از انسان‌ها كه به اعتقاد لئو بوسكاليا با شرايط انساني مطابقت مي‌كند.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما