زمین نو (بیدار شدن نسبت به هدف زندگی‌تان)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

ده سال از چاپ نخست زمین نو می‌گذرد. از آن زمان با ترجمه به بیش از چهل زبان زنده دنیا میلیون‌ها نفر آن را خوانده‌اند. پرسش اکنون این است: «حالا پس از ده سال کجا هستیم؟» آیا «زمین نو»، دنیایی که حالت خودپرستانه آگاهی در تمامی جلوه‌های جنون‌آمیز و ناکارآمد فردی و جمعی خود، به راستی در آن فروکش کرده، در حال پیدایش است و مردمان دیگر برای خود، یکدیگر و موجودات دیگر و مادر همه، سیاره‌مان زمین، رنج بیهوده نمی‌آفرینند؟... در نگاه اول چنین نمی‌نماید. در عین حال چیزهای مثبت زیادی روی داده و می‌دهد که در اخبار دیده نمی‌شوند، اما در واقع بسی بیش از خبرهایی اهمیت دارند که برآمده از کردارهای از سر نادانی و ناخودآگاهی است. در بسیاری از جاهای دنیا حسی از دادگری در حال بال و پر گرفتن است که نیاکان‌مان حتی خوابش را هم نمی‌توانستند ببینند. چیرگی یک نژاد بر نژادهای دیگر، چیرگی مردان بر زنان که در سراسر تاریخ پدرسالاری پا برجا بوده و بی‌ارزش کردن مردمان بر بنیان طبقه اجتماعی برای شمار فزاینده‌ای کابوس گذشته می‌شود... هم‌زمان آگاهی نسبت به یکی‌بودن درون‌زادی هر آنچه هستی دارد و احترام به زمین و تمامی موجودات آن در حال افزایش است... که نمایانگر بی‌جان شدن «خودپرستی و منیت» در شمار فزاینده‌ای از مردمان است... که به نوبه خود همدلی و مهر و شفقتی فزاینده فراسوی نژاد، ملیت یا وابستگی‌های دینی به بار آورده و می‌آورد که پیش‌نیاز هم‌زیستی صلح‌آمیز است ... اما در این میان کارگزار اصلی، حالت آگاهی در تنها زمان واقعی، یعنی دم و لحظه است. دلگرم باشید که دم و لحظه دوست شماست... با توجه کامل به دم به آن احترام بگذارید، وجودش را با قدرشناسی ستایش کنید و از درون با آن همسو شوید و بگذارید هر آنچه هست باشد. این پیدایش زمین نوست.

155,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: