زمين نو (بيدار شدن نسبت به هدف زندگي‌تان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ده سال از چاپ نخست زمين نو مي‌گذرد. از آن زمان با ترجمه به بيش از چهل زبان زنده دنيا ميليون‌ها نفر آن را خوانده‌اند. پرسش اكنون اين است: «حالا پس از ده سال كجا هستيم؟» آيا «زمين نو»، دنيايي كه حالت خودپرستانه آگاهي در تمامي جلوه‌هاي جنون‌آميز و ناكارآمد فردي و جمعي خود، به راستي در آن فروكش كرده، در حال پيدايش است و مردمان ديگر براي خود، يكديگر و موجودات ديگر و مادر همه، سياره‌مان زمين، رنج بيهوده نمي‌آفرينند؟... در نگاه اول چنين نمي‌نمايد. در عين حال چيزهاي مثبت زيادي روي داده و مي‌دهد كه در اخبار ديده نمي‌شوند، اما در واقع بسي بيش از خبرهايي اهميت دارند كه برآمده از كردارهاي از سر ناداني و ناخودآگاهي است. در بسياري از جاهاي دنيا حسي از دادگري در حال بال و پر گرفتن است كه نياكان‌مان حتي خوابش را هم نمي‌توانستند ببينند. چيرگي يك نژاد بر نژادهاي ديگر، چيرگي مردان بر زنان كه در سراسر تاريخ پدرسالاري پا برجا بوده و بي‌ارزش كردن مردمان بر بنيان طبقه اجتماعي براي شمار فزاينده‌اي كابوس گذشته مي‌شود... هم‌زمان آگاهي نسبت به يكي‌بودن درون‌زادي هر آنچه هستي دارد و احترام به زمين و تمامي موجودات آن در حال افزايش است... كه نمايانگر بي‌جان شدن «خودپرستي و منيت» در شمار فزاينده‌اي از مردمان است... كه به نوبه خود همدلي و مهر و شفقتي فزاينده فراسوي نژاد، مليت يا وابستگي‌هاي ديني به بار آورده و مي‌آورد كه پيش‌نياز هم‌زيستي صلح‌آميز است ... اما در اين ميان كارگزار اصلي، حالت آگاهي در تنها زمان واقعي، يعني دم و لحظه است. دلگرم باشيد كه دم و لحظه دوست شماست... با توجه كامل به دم به آن احترام بگذاريد، وجودش را با قدرشناسي ستايش كنيد و از درون با آن همسو شويد و بگذاريد هر آنچه هست باشد. اين پيدايش زمين نوست.

155,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما