روان‌شناسي حماقت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همه جا هست، بي‌مرز و محدوديت؛ بتراود يا بچكد، جاري باشد يا بجوشد. گاه گودال آبي ست آرام و تقريبا قابل‌تحمل، گاه باتلاقي‌ست تهوع‌آور و بعضي‌اوقات زلزله، طوفان يا جزرومدي كه هر‌چيزي را سر راهش غرق، ويران، لگدمال و آلوده مي‌كند. مهم نيست چه شكلي باشد؛ حماقت به همه‌مان سرايت مي‌كند. گفته مي‌شود ما خود سرچشمه حماقتيم. من هم مستثنا نيستم. همه روزانه چرندياتي مي‌بينند، مي‌شنوند و مي‌خوانند. همچنين هر كداممان براي توليد، فكر، حلاجي و صحبت راجع به اين چرنديات مقصريم. گاهي كودن مي‌شويم و بي‌آنكه عواقبي داشته باشد مهملاتي راجع به زندگي‌مان مي‌گوييم. مهم آگاهي و پشيماني از اين موضوع است، چون انسان جايزالخطاست. بايد قبول كنيد اشتباه كرده‌ايد تا بخشيده شويد. هميشه هستند كساني كه ابله فرضمان كنند اما خودمان به ندرت متوجه بلاهتمان مي‌شويم.

قیمت محصول:

84,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما