در باب نام


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب شامل سه مقاله از ژاك دريدا فيلسوف و نظريه‌پرداز مهم فرانسوي درباره مسائل اخلاقي، سياسي و زبان‌شناختي است كه با عمل ((نامگذاري كردن)) مطرح مي‌شود. مقاله اول، تاملي در باب مسئله جوابگو بودن، حس وظيفه و الزام براي مسئول بودن و حتي امكان پاسخگو نبودن در ارتباط با اخلاقيات و سياست‌هاي مسئوليت‌پذيري است. مقاله دوم، مسئله و دشواري امر نامگذاري و امر غير يا ديگر بودن را كه الاهيات تنزيهي مطرح مي‌كند در نظر مي‌گيرد. مقاله آخر، مسئله فضا را بررسي مي‌كند كه در يوناني به آن خورا مي‌گويند و دريدا آن را از تيمائوس افلاطون وام مي‌گيرد. خورا تمام مقولات از نامگذاري گرفته تا جنسيت را بر هم مي‌ريزد و نگرشي تازه به ما ارائه مي‌دهد.

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما