درمان پارانويا (راهنماي شناختي رفتاري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در راستاي نتايج اميدبخش و حمايت‌هاي پژوهشي گسترده از درمان شناختي‌رفتاري براي پارانويا، اين درمان، به طور ثابت در كنار درمان دارويي بيماران روان‌پريش در مراكز درماني و بيمارستان‌هاي روان‌پزشكي كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. راهنماي درماني ارائه شده در اين كتاب، درمان كوتاه مدت شناختي‌رفتاري (CBT) براي بيماراني است كه عقايد پارانوئيد دارند. هدف اين راهنماي درماني، كاهش ميزان پافشاري بر عقايدي است كه بيماران آن را باور دارند.

قیمت محصول:

13,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما