جاده كم‌گذر (روانشناسي تازه‌اي درباره عشق ارزش‌هاي سنتي و رشد معنوي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روند رويارويي با مشكلات و يافتن راه حل براي آنها روند دردناكي است كه بيشتر ما از آن مي‌گريزيم، به اين اميد كه شايد معجزه‌اي شود و مشكل خود به خود از پيش پا برداشته شود. زهي خيال خام تنها ثمره پرهيز از پرداختن به مشكلات، به درازا كشاندن درد و ايستادگي در برابر رشد ذهني و معنوي‌مان است. بيهوده نيست كه جاده كم‌گذر در اين سي سالي كه از زمان چاپش گذشته مرتب تا به امروز چاپ شده است، پيامش زمان نمي‌شناسد. مشكلات زندگي همه ما در اصل به روابط‌مان بازمي‌گردد و راه‌هايي كه اسكات پك در اين كتاب پيشنهاد مي‌دهد، كمك مي‌كند تا سرشت اين روابط را كندوكاو كنيم، تفاوت ميان عشق و وابستگي را بفهميم، دريابيم چگونه مي‌توانيم مادر و پدر مهربان و حساسي باشيم و در نهايت چگونه روند اغلب دردناك تغيير و سفر دراز خودشناسي و رشد معنوي را بپيماييم.

195,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما