تغيير از من آغاز مي‌شود (مجموعه مقالات حكايات و نقل‌قول‌هاي مديريتي سازماني و شغلي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روزي فردريك كبير امپراتور روس، در اطراف برلين قدم مي‌زد كه با مرد بسيار پيري كه مثل شاخ شمشاد از جهت مخالف مي‌آمد رو به رو شد. فردريك از تبعه خود پرسيد: تو كيستي؟ پيرمرد پاسخ داد: من يك شاه هستم. فردريك خنديد و گفت: يك شاه، قلمرو سلطنت تو كجاست؟ پيرمرد مغرور پاسخ داد: خودم، هر يك از ما سلطان و شاه زندگي خود هستيم. قبل از مديريت بر خانه، سازمان يا اداره و جامعه بر خود مديريت كنيم و مدير خود باشيم. رهبران نمي‌توانند تا وقتي از پس خودشان برنيامده‌اند از پس ديگران برآيند.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما