برنامه آموزش شفقت خود بهشيارانه (راهنماي متخصصان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب، راهنماي بسيار معتبري براي اجراي برنامۀ شفقت‌خود بهشيارانه (MSC) است كه ابزارهاي قدرتمندي براي مقابله با چالش‌هاي زندگي و افزايش بهزيستي هيجاني را فراهم مي‌كند. كريستوفر گرمر و كريستين نف كه MSC را شكل داده‌اند در اين كتاب نظريه‌ها و پژوهش‌هاي مربوطه را مرور مي‌كنند و شيوۀ تدريس بي‌نظير برنامۀ MSC را تشريح مي‌كنند. براي خوانندگان اين كتاب تسهيل هريك از هشت جلسۀ برنامۀ MSC و جلسۀ كناره‌گيري كه يك روز كامل زمان مي‌برد، به شيوۀ گام به گام توضيح داده مي‌شود. توضيحات مفصل اين كتاب هم چگونگي تدريس محتواي آموزشي و تجربي دورۀ MSC را نشان مي‌دهند و هم نحوۀ تعامل با شركت‌كنندگان، مديريت فرايندهاي گروهي و غلبه بر موانع رايجي را كه هنگام تدريس اين برنامه پيش مي‌آيد، نشان مي‌دهند. در بخش آخر اين كتاب درمورد چگونگي ادغام شفقت‌خود با روان‌درماني توضيحاتي داده مي‌شود.

124,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما