اولين حلقه (اصول و مباني تكثير در بازاريابي شبكه‌اي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بيشتر افراد در مكان‌هاي اشتباه به دنبال موفقيت مي‌گردند. آن‌ها تصور مي‌كنند مسئوليت موفقيت‌شان برعهده‌‌ حاميان آن‌ها و اعضاي تيم‌شان است. اولين و مهم‌ترين نكته‌اي كه رندي گيج، اين چهره‌ نام آشناي بازاريابي شبكه‌اي، در كتاب اولين حلقه به ما ياد مي‌دهد اين است كه مسئوليت موفقيت در بازاريابي شبكه‌اي را خودمان برعهده بگيريم...

قیمت محصول:

6,000 تومان


نظرات شما: