انسان در جستجوي معنا


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب، دكتر فرانكل تجربه خود را كه به كشف معنادرماني انجاميده است، توضيح مي‌دهد. او به عنوان يك زنداني كه اسارتي طولاني مدت را در اردوگاه‌هاي سراسر نازيبا شرايط وحشتناك و غير انساني تجربه كرده است، ناگهان به خود آمد و ديد كه همه چيزش را از وي گرفته‌اند و تنها بدني برهنه برايش باقي مانده بود...

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما