الهام (نداي درون)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب شكوهمند، دكتر وين داير شرح مي‌دهد كه چگونه براي زندگي در جهان ذرات و شكل انتخاب شده‌ايم. از ديدگاه جايگاه نخستين، به گونه‌اي كه اكنون رازي است سر به مهر و درك آن دور از توان، مي‌دانستيم كه مقصود از اين آمدن چيست و بر آن شديم كه روند زندگي را به جنبش اندازيم. پس چرا در آن به انديشه نمي‌نشينيم و چرا مسئوليت و عتاب و خطاب كسي را سزاست كه از ما جداست.

قیمت محصول:

96,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما