اعتماد به نفس به زبان ساده (اعتماد به نفس خود را تقويت كنيد و به هدفهايتان برسيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اعتماد به نفس از جمله مقولاتي در زندگي است كه از ديرباز مطرح بوده و نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت. با خواندن اين كتاب، ابهامات موجود پيرامون اعتماد و اطمينان را از خود دور مي كنيد و به خصوص درباره اعتماد به نفس به علم و اطلاع كافي مي‌رسيد و پس از آن، اعتماد به نفسي پيدا مي‌كنيد كه شايد زماني فكر مي‌كرديد دستيابي به آن غيرممكن است.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما