اصول برندسازي (با رويكرد ارتباطات يكپارچه بازاريابي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در كسب و كار مدرن ، برند، حرف اول و آخر را مي‌زند. برند ادراكي است كه مشتري بر اثر تجربيات قبلي استفاده از محصولات يا شنيده‌هايش از بازار در ذهن دارد. براي ايجاد برند 2 سنگ بناي اصلي مورد نياز است : عملكرد محصولات و ارتباطات يكپارچه بازاريابي. برندسازي نيز فعاليتي است كه در آن تصويري از برند در قلب و ذهن مشتري ايجاد مي‌شود. در فرآيند برندسازي سعي مي‌شود بر ادراك افراد تاثير گذاشته شود اين كتاب سعي مي‌كند با نكته‌بيني و دقت هرچه بيشتر ، همه حوزه‌هاي ارتباطات يكپارچه بازاريابي در ساخت برند را مورد بررسي قرار دهد.

قیمت محصول:

77,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما