از مهربان بودن دست برداريد واقعي باشيد (در عين همراهي با ديگران خود واقعي‌مان باشيم)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ما عادت نكرده‌ايم كه آنچه در درونمان اتفاق مي‌افتد را بيان كنيم و نياموخته‌ايم كه براي فهميدن آنچه در درون ديگري اتفاق مي‌افتد تلاش كنيم. بيشتر ياد گرفته‌ايم با ادب باشيم، نقاب بزنيم و نقش بازي كنيم. عادت كرده‌ايم آنچه درونمان مي‌گذرد پنهان كنيم تا قدر و منزلت و احترام ظاهري به دست آوريم و بيشتر از آنچه هستيم، خود را بيان كنيم. براي اينكه با ديگران باشيم ياد گرفته‌ايم خود را سركوب كنيم. خشونت روزمره از اين سركوب‌ها ناشي مي‌شود. بي‌احترامي به خود، دير يا زود، به بي‌احترامي به ديگري مي‌انجامد. كتاب «از مهربان بودن دست برداريد؛ واقعي باشيد!» مانند سطل آبي است كه براي بيدار كردن آگاهي هر فردي ريخته مي شود. نويسنده با مثال‌هايي كه در كتاب آورده توضيح مي‌دهد كه ما چطور از نيازهايمان غافل مي‌شويم و آن‌ها را ناديده مي‌ گيريم و چطور اين كار ما را به سوي خشمگين شدن سوق مي‌دهد و ما اين خشم را روي ديگري خالي مي‌ كنيم. اين كتاب طرز خنثي كردن خشم را به ما ياد مي دهد كه چه صورت آشكار و چه به صورت پنهان هر روز با آن دست به گريبان هستيم.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما