اختيار و عصب‌ زيست‌شناسي (تاملاتي درباره اراده آزاد زبان و قدرت سياسي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در كتاب حاضر دو سخنراني چاپ شده است، يكي درباره مسئله اراده آزاد و عصب زيست‌شناسي و ديگري درباره زبان، هستي‌شناسي اجتماعي و قدرت سياسي. موضوعاتي كه به ظاهر ارتباطي با هم ندارند. البته در يك سطح، يعني سطح نيت مولف، به واقع هيچ ارتباطي با هم ندارند. هنگام تهيه آنها هرگز به ذهنم خطور نكرده بود كه زماني آنها، يك جا با هم، چاپ خواهند شد. با اين حال، هر دوي آنها بخش‌هايي از يك اقدام فلسفي بسيار عظيم‌تر هستند و توضيح آن مي‌تواند ارزشمند باشد، چه، درك خواننده را از آنچه در تلاشم تا در اين سخنراني‌ها به انجام برسانم، عمق مي‌بخشد. در اين كتاب برخي از موضوعات فلسفي مهم را به صورت مختصر و فشرده مورد بحث قرار داده‌ام.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما