آيا من باز هم من خواهم بود (دستيابي به تداوم حس خود در تجربيات زيسته زوال عقل)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ابتلا به دمانس چه معنايي براي احساس خود در فرد دارد؟ كريستين برايدن ديدگاه خودماني خويش از زندگي با دمانس را با ما در ميان مي‌گذارد و به ما توضيح مي‌دهد كه احساس تداوم خود پس از دريافت تشخيص و شكل‌گيري دمانس چگونه امكان‌پذير خواهد بود؟ اين كتاب درك عميق‌تري از چگونگي زندگي معنادار همراه با دمانس را عرضه مي‌كند و افسانه غالب بين ما را به چالش مي‌كشد كه بر مبناي آن، افراد مبتلا به دمانس به تدريج «كم‌رنگ» شده و در نهايت به «جسمي بي‌جان» تبديل مي‌شوند. در اين كتاب حس آميختگي خود با احساسات و هيجانات، نحوه ارتباط افراد با ديگران علي‌رغم تغييرات شناختي و چالش‌هاي ارتباطي و اينكه موارد مذكور چه معنايي براي مبتلايان به دمانس در جامعه دارند، مورد كاوش قرار خواهند گرفت.

34,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما