آموزش مهارت‌هاي زندگي (رشد هيجاني اجتماعي شناختي و خود) دوره دبستان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

جلد يكم اين مجموعه ويژه آموزش مهارت‌هاي زندگي به دانش‌آموزان دوره دبستان است كه متناسب با شرايط رشدي اين دوره، با ارائه فعاليت‌ها، مهارت‌هاي لازم براي خودپذيري، ايجاد و حفظ روابط، حل مسئله، تصميم‌گيري و كنارآمدن با هيجانات مشكل‌آفرين را به آنها ياد مي دهد. تمرين‌هاي اين كتاب را معلمان و مشاوران مدرسه مي‌توانند در كلاس اجرا كنند. علاوه بر آن با كمي جرح و تعديل در مشاوره انفرادي نيز قابل استفاده مي‌باشد. خواندن و اجراي تمرين‌هاي كتاب براي والدين، مشاوران و معلمان بسيار مفيد است.

145,000 توماننظرات شما