40 باب (مفاهیم فلسفه به بیان ساده)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

فرهاد بخشي‌زاده، نويسنده و طبيعت پژوه ايراني و ساكن استراليا كه در حوزه فلسفه وجودي انسان و طبيعت دستاورد قابل توجهي ارد.

45,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما