40 باب (مفاهیم فلسفه به بیان ساده)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

فرهاد بخشی‌زاده، نویسنده و طبیعت پژوه ایرانی و ساکن استرالیا که در حوزه فلسفه وجودی انسان و طبیعت دستاورد قابل توجهی ارد.

45,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما