4 رساله در باب زندگی (مجموعه روزگار نخست)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مجموعه «روزگار نخست» تلاشی است در جهت آشنا ساختن خوانندگان فارسی زبان با میراث فیلسوفان غیرمعاصر، به ویژه در قالب نوشته‌ها و رساله‌های کوتاه. این مجموعه کوششی است برای در هم شکستن سد ناهم‌زمانی، گاه از طریق همدل کردن خواننده با مضمون یک نوشتار، گاه از طریق برانگیختن مخالفت سنجیده در او.

59,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما