گزیده سکسولوژی بالینی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

فدراسیون سکسولوژی اروپا (EFS)، و انجمن اروپایی طب جنسی (ESSM) در ارتقای پژوهش‌های سکسولوژی انسانی، تبادل دانش نظری، و رشد مهارت‌های بالینی مربوطه، از پیشگامان قاره سبز به حساب می‌آیند. این دو نهاد با هدف درک بهتر سلامت و بیماری جنسی، در صدد ارتقای رویکردهای طبی و روانشناختی در زمینه سکسولوژی می‌باشند. درسنامه سکسولوژی بالینی (2013)، اولین کار کمیته مشترک این دو انجمن، به منظور نگارش کتابی مرجع برای امتحان سکسولوژی بالینی اروپا است. 61 نفر از متخصصین رشته‌های مختلف، در تالیف این کتاب سهیم بوده‌اند. طراحی پرسش‌های آزمون سکسولوژی اروپا توسط همین مولفین و کمیته امتحانات بوده، و متخصصینی از رشته‌های روان‌پزشکی، اورولوژی، زنان، غدد، علوم پایه، و روانشناسی در آن نقش دارند. کتاب حاضر، ترجمه فصولی از درسنامه مزبور است که از دید مترجمین، تناسب بیشتری با نیاز جامعه روان‌پزشکان و روانشناسان ایرانی دارد. مترجمان کتاب، روان‌پزشکان عضو کمیته سلامت جنسی انجمن علمی روان پزشکان ایران بوده و سوابق تدریس دانشگاهی، اجرای کارگاه‌های متعدد آموزشی، و فعالیت بالینی در زمینه سکسولوژی را در کارنامه خویش دارند. "درسنامه سکسولوژی بالینی" ضمن آن‌که کتابی معتبر در سکسولوژی است، وقت خواننده را صرفا با نظریه‌پردازی‌های خسته کننده نمی‌گیرد. مطالعه این کتاب به کسانی توصیه می‌گردد که مستقیما با بیمار سر و کار داشته و به دنبال راهنمایی‌های عملی در سکسولوژی می‌باشند.

160,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما