کریستوا در قابی دیگر


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در تفکر کریستوا هنر یا تجربه زیبایی‌شناختی هم مقوم سوژه است و هم بر سازنده ابژه‌ای که می‌تواند معنا و خودآگاهی را دگرگون سازد. به این اعتبار، تولید اثر هنری جزء لاینفک حیات سوژه است و مانند ملتقایی میان فرآیندهای زیستی و گفتمان‌های اجتماعی عمل می‌کند. کتاب حاضر تلاشی است برای شرح نسبت میان تفکر فلسفی کریستوا و تجربه زیبایی‌شناختی به مدد تحلیل آثاری در حوزه‌های نقاشی، عکاسی و فیلم. نویسنده کتاب می‌کوشد راهنمایی برای دانشجویان و علاقه‌مندان هنر ارائه کند، اما خواننده از پیش باید به رئوس کلی تفکر کریستوا آشنا باشد.

18,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما