چکیده معیارهای تشخیصی دی اس ام فایو تی آر


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب شامل دو بخش مي‌باشد. بخش اول راهنماي استفاده از كتاب و هشدار درباره استفاده از DSM-5-TR مي‌باشد و بخش دو شامل 22 فصل است. فصل‌هاي اختلالات عصبي ـ رشدي، اختلال طيف اسكيزوفرني و ساير اختلالات سايكوتيك، اختلالات دوقطبي و اختلالات مرتبط با آنها، اختلالات افسردگي، اختلالات اضطرابي، اختلال وسواسي اجباري و اختلالات مرتبط با آن، اختلالات مرتبط با تروما و استرس، اختلالات گسستگي، اختلال سوماتيك سمپتوم و اختلالات مرتبط با آن. اختلالات خورد و خوراك، اختلالات دفعي، اختلالات خواب و بيداري، اختلالات جنسي، اختلال ديسفورياي جنسيتي، اختلالات اخلالگرانه، كنترل تكانه و سلوك، اختلالات اعتيادي و مرتبط با مواد، اختلالات عصبي‌شناختي، اختلالات شخصيت، اختلالات پارافيليك، ساير اختلالات رواني و كدهاي مكمل، اختللات حركتي ناشي از دارو و ساير عوارض جانبي داروها، ساير عارضه‌هايي كه مي‌توانند كانون توجه باليني باشند، مي‌باشد.‌

250,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما