چکیده معیارهای تشخیصی دی اس ام فایو تی آر


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب شامل دو بخش می‌باشد. بخش اول راهنمای استفاده از کتاب و هشدار درباره استفاده از DSM-5-TR می‌باشد و بخش دو شامل 22 فصل است. فصل‌های اختلالات عصبی ـ رشدی، اختلال طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک، اختلالات دوقطبی و اختلالات مرتبط با آنها، اختلالات افسردگی، اختلالات اضطرابی، اختلال وسواسی اجباری و اختلالات مرتبط با آن، اختلالات مرتبط با تروما و استرس، اختلالات گسستگی، اختلال سوماتیک سمپتوم و اختلالات مرتبط با آن. اختلالات خورد و خوراک، اختلالات دفعی، اختلالات خواب و بیداری، اختلالات جنسی، اختلال دیسفوریای جنسیتی، اختلالات اخلالگرانه، کنترل تکانه و سلوک، اختلالات اعتیادی و مرتبط با مواد، اختلالات عصبی‌شناختی، اختلالات شخصیت، اختلالات پارافیلیک، سایر اختلالات روانی و کدهای مکمل، اختللات حرکتی ناشی از دارو و سایر عوارض جانبی داروها، سایر عارضه‌هایی که می‌توانند کانون توجه بالینی باشند، می‌باشد.‌

250,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما