چرا با آدم عوضی ازدواج می‌کنیم


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ما بر اين باوريم كه گام نخست در مسير موفقيت خودشناسي است. تنها وقتي درك و تصور درستي از خودمان و شخصيت‌مان داشته باشيم مي‌توانيم تصميم‌هاي مطمئن، به خصوص در زمينه مسائل عاطفي و كاري، بگيريم. متاسفانه، ابزار مناسب و تكنيك‌هاي درست خودشناسي و كسب موفقيت را نمي‌توان به سادگي پيدا كرد. اين جور مسائل را نه در مدرسه، نه در دانشگاه، و نه در محيط كار به ما آموزش نمي‌دهند. بسياري از ما درگير زندگي مي‌شويم بدون آن‌كه اصلا بفهميم در پس ذهن‌مان چه مي‌گذرد. به همين دليل، مدرسه زندگي شكل گرفت؛ تا منبعي باشدبراي كمك به ما در جهت فهم خودمان و بهبود روابط‌مان هم در حوزه خانوادگي، هم اجتماعي، و هم شغلي. مي‌خواهيم با كمك مدرسه زندگي ياد بگيريم به آرامش برسيم و از زندگي‌مان بيشتر لذت ببريم.

18,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما