پر پرواز (گفتار الکیون اولین استاد کریشنا مورتی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

سیر تکامل روحی یک انسان برگزیده در هر مقامی، از مرحله دون آدمیت به بالاترین درجه تکامل معنوی یعنی انسانیت محض. در نتیجه خوشبختی کامل تحت‌القاء مقدسین و بالامرتبه‌های معنوی از جهان فلکی صورت می‌گیرد و بس. آن چیزی که در مرحله‌ای از شروع دانش کریشنا مورتی به وقوع پیوست. کتاب را بخوانیم و مشخصات این سیر را دریابیم

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما