واضح اندیشیدن (راهنمای تفکر نقادانه)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب یک درسنامه تفکر نقادانه است. ژیل لوبلان، پیش از آنکه کتاب واضح اندیشیدن را بنویسد، تفکر نقادانه را برای بیش از 7000 دانشجو تدریس کرده است. همین پیشینه موجب شده که کتاب از این ویژگی‌ها برخوردار شود: (1) متن روشن و شفاف (2) استفاده از ابزارهای گوناگون (مثال‌ها، نمودارها، جدول‌ها، و کادرهای بازنگری) برای توضیح و برجسته کردن نکته‌ها و مفهوم‌های کلیدی، (3) استفاده «واژه‌نامه توصیفی» در پایان کتاب برای توضیح واژگانی که احتمالا برای خواننده جدیدند، و (4) عرضه تمرین‌های متنوع (تمرین عادی، تمرین ارزیابی، و تمرین کاوش و نگارش) برای اطمینان از ورزیده شدن خواننده در کاربرد مفاهیم کتاب.

24,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما