هوگه برای همه هنر دانمارکی رضایت آرامش و ارتباط


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کشورهای اسکاندیناوی شادترین کشورها هستند. اما چگونه... پاسخ این در این کتاب است... هوگه کیفیت حضور و حس تعلق و با هم بودن است. هوگه حس گرمی، امنیت، آسایش و پناه است. هوگه تجربه خود‌ بودن و ارتباط با مردم و مکان‌هایی است که به آنها تکیه می‌کنیم، تصدیقمان می‌کنند و به ما جسارت و تسلی می‌بخشند. هوگه دعوت به صمیمیت و ارتباط است؛ احساسی از تعهد و تعلق‌خاطر. احساس وابسته بودن به یکدیگر و لحظه‌ای است که در آن هستیم. هوگه احساس فراوانی و رضایت است. هوگه درباره‌ بودن است، نه داشتن.

70,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما