همه چیز به فنا رفته (هنر ظریف امیدواری) مینی بوک


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

منسون در کتاب همه چیز به فنا رفته، از چاشنی طنز خاص خود استفاده کرده تا به خواننده بگوید اگرچه دنیای امروز ما وضعیت خرابی دارد اما می‌توان با این چالش هم کنار آمد. او نظریات فیلسوفان و متفکران بزرگی همچون افلاطون، کانت، تام ویتس و نیچه را دستمایه قرار می‌دهد تا خواننده را با مفاهیم و معانی جدید و درک متفاوتی از مفهوم امیدء از دل پرتگاه و تاریکی‌های افسردگی و ناامیدی ذهن عبور دهد. منسون امید را انگیزه و اشتیاقی می‌داند که هر فردی برای مستحکم و بهتر زیستن به آن نیاز دارد. او در این کتاب به مباحثی همچون پارادوکس پیشرفت، آیین‌های ایدئولوژیک جعبه پاندورا و غیره نیز پرداخته است.

30,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما