مینیمالیسم (ساده‌گرایی و زندگی با‌معنا)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«مينيماليسم» مفهومي است كه با آن مي‌توانيم چيزهاي غيرضروري را دور بريزيم و براي چيزهاي مهم‌تر جا باز كنيم. اين كتاب درباره شما و زندگي معني‌داري است كه مي‌توانيد داشته باشيد. كل كتاب مينيماليسم را مي‌توان در يك يا دو روز خواند، اما مطالب در هفت فصل كوتاه جمع‌بندي شده تا به راحتي در يك هفته، با خواندن يك فصل در هر روز، آن را تمام كنيد. با اين كتاب مي‌توانيد تغيير كنيد، دوباره انتخاب كنيد چه كسي باشيد، و بهترين آدمي بشويد كه قابليتش را داريد، خود واقعي‌تان، آدمي پرشور، بامحبت، دلسوز و شاد...

55,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما