میلیونر آبی (حکایت دولت و فرزانگی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هر دورانی نیازمند حکایت‌های مخصوص به خود است و به ویژه حکایت‌هایی که بنابر تعریف و بستر «تایید حقیقتی سودمند هستند». این کتاب حکایتی اصیل و موثر را به ما ارائه می‌دهد. حکایتی که حاوی سودمندترین حقایق است. حقایقی که بیان می کنند رفاه مادی و گذران رضایت‌بخش زندگی اهدافی دست یافتنی هستند به شرط این که اصول موفقیت در زندگی را بفهمیم و به آن عمل کنیم.

24,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما