من و تو (جدایی یا پیوند)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب پيش روي شما كتابي كوچك درباره ايده‌اي بسيار بزرگ است. فرض كتاب اين است كه همه ما به‌دنبال چيزي خاص و يكسان هستيم، اما در جاي اشتباه به‌دنبال آن مي‌گرديم. نويسنده اين كتاب «حس كامل زنده‌بودن» يا «سرزندگي اصيل» را در كيفيت ارتباطات ما مي‌جويد. در فضايي كه نه درون ماست و نه بيرون ما بلكه بين ماست. وقتي فضاي بين ما سرشار از امنيت و انرژي مثبت باشد، احساس كامل زنده‌بودن را تحريك مي‌كند كه مانند يك بار الكتريكي درون مسيرهاي عصبي بدن ما به جريان درمي‌آيد و ما را لبريز از احساس شادماني و شگفتي مي‌كند و دنياي سياه و سفيد ما را به دنيايي رنگارنگ مبدل مي‌سازد.

69,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما