من و تو (جدایی یا پیوند)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب پیش روی شما کتابی کوچک درباره ایده‌ای بسیار بزرگ است. فرض کتاب این است که همه ما به‌دنبال چیزی خاص و یکسان هستیم، اما در جای اشتباه به‌دنبال آن می‌گردیم. نویسنده این کتاب «حس کامل زنده‌بودن» یا «سرزندگی اصیل» را در کیفیت ارتباطات ما می‌جوید. در فضایی که نه درون ماست و نه بیرون ما بلکه بین ماست. وقتی فضای بین ما سرشار از امنیت و انرژی مثبت باشد، احساس کامل زنده‌بودن را تحریک می‌کند که مانند یک بار الکتریکی درون مسیرهای عصبی بدن ما به جریان درمی‌آید و ما را لبریز از احساس شادمانی و شگفتی می‌کند و دنیای سیاه و سفید ما را به دنیایی رنگارنگ مبدل می‌سازد.

69,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما