مسئله مرگ و زندگی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

وقتی از شرایطم ناامید می شوم، سعی می کنم تمام چیزهایی را که باید بابت آن ها شکرگزار باشم به خودم یادآوری کنم. هنوز می توانم صحبت کنم، بخوانم و به ایمیل هایم پاسخ بدهم. اطرافم پر از آدم های دوست داشتنی در یک خانه ی راحت و جذاب است. مریلین عاشق زیبایی بود نه یک زیبایی معمولی و ساده بلکه زیبایی زندگی خوبی و انسانیت را دوست داشت. او خودش خوب بود در کارش خوبی ها را جستجو می کرد و با کل دنیا سهیم می شد؛ در نوشته هایش، با فرزندانش در هر لحظه از زندگی.

69,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما