مدل کسب و کار شما


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

بسیاری از ما آرزوی مسیری تازه در زندگی کاری خود را داریم. با اینکه در دنیای سرشار از تغییر، روش‌ها و مدل‌های کسب وکار متعددی وجود دارند که زندگی کاری و شخصی ما را پر از تجربیات و چالش‌های روزافزون می‌کنند، اما بیشتر ما روشی ساختارمند برای بازآفرینی خود و مسیر شغلی‌مان نداریم. با کمک طرح یک صفحه‌ای پیشنهاد شده در این کتاب، تردیدها درباره شغلتان را با اطمینان حرفه‌ای جایگزین کنید. این طرح که به بازآفرینی هزاران سازمان در سراسر دنیا نیز کمک کرده است، روشی نظام‌مند برای بهبود مهم‌ترین مدل کسب و کار پیرامون شماست: مدل کسب و کار شما. «مدل کسب و کار شخصی، ابزاری تصویری، نوآورانه و قدرتمند است که به شما در ارزیابی خود و کارهایی که می‌توانید انجام دهید، کمک می‌کند.»

164,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما