ماکیاوللی برای همه (فیلسوف روزهای دشوار)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در این کتاب اندیشه‌ها و زندگی پرفراز و نشیب نیکولو ماکیاوللی، پدر اندیشه سیاسی مدرن، با زبانی ساده و گیرا مطرح می‌شود. در این دوران که شهریارهای موقت و دائمی توأمان در جهان حکم می‌رانند چرا همچنان می‌توان خواندن ماکیاوللی را مفید یا ضروری دانست؟ چه چیزی در آثار او هست که از آن‌ها متن‌هایی زنده و معاصر می‌سازد؟ آثار او چه دارند که به ما بگویند؟ ماکیاوللی شهریار را بر اثر چه رویدادهایی و با چه رویکردی نوشت؟ آیا به‌راستی می‌خواست به شهریاران درس نیرنگ بدهد؟ یا سر آن داشت که شیوه‌های نیرنگ شهریاران را به مردم بنمایاند؟ پاتریک بوشرون تاریخ‌نگار برجسته و استاد دانشگاه در فرانسه، در پاسخ به این پرسش‌ها از دیدگاهی نو به تحلیل آثار و اندیشه‌های ماکیاوللی پرداخته است. او فقط به بازخوانی کتاب شهریار، یعنی مشهورترین کتاب ماکیاوللی، بسنده نکرده و کتاب‌ها و دیگر نوشته‌های او وحتی نمایشنامه‌های طنزش را هم از نظر گذرانده است تا شاید به ژرفای اندیشه ماکیاوللی و چرایی اهمیت و ضرورتش پی‌ببرد.

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما