ماکیاوللی برای همه (فیلسوف روزهای دشوار)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اين كتاب انديشه‌ها و زندگي پرفراز و نشيب نيكولو ماكياوللي، پدر انديشه سياسي مدرن، با زباني ساده و گيرا مطرح مي‌شود. در اين دوران كه شهريارهاي موقت و دائمي توأمان در جهان حكم مي‌رانند چرا همچنان مي‌توان خواندن ماكياوللي را مفيد يا ضروري دانست؟ چه چيزي در آثار او هست كه از آن‌ها متن‌هايي زنده و معاصر مي‌سازد؟ آثار او چه دارند كه به ما بگويند؟ ماكياوللي شهريار را بر اثر چه رويدادهايي و با چه رويكردي نوشت؟ آيا به‌راستي مي‌خواست به شهرياران درس نيرنگ بدهد؟ يا سر آن داشت كه شيوه‌هاي نيرنگ شهرياران را به مردم بنماياند؟ پاتريك بوشرون تاريخ‌نگار برجسته و استاد دانشگاه در فرانسه، در پاسخ به اين پرسش‌ها از ديدگاهي نو به تحليل آثار و انديشه‌هاي ماكياوللي پرداخته است. او فقط به بازخواني كتاب شهريار، يعني مشهورترين كتاب ماكياوللي، بسنده نكرده و كتاب‌ها و ديگر نوشته‌هاي او وحتي نمايشنامه‌هاي طنزش را هم از نظر گذرانده است تا شايد به ژرفاي انديشه ماكياوللي و چرايي اهميت و ضرورتش پي‌ببرد.

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما