مانیفست قهرمان هر روزه


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در مانيفست قهرمان هر روزه داريم: - عادات مخفي بسياري از خلاق‌ترين و موفق‌ترين كساني كه روياها و آرزوهايشان را درك كرده‌اند. - تكنيك‌هايي براي تبديل ترس به انرژي، مشكلات به قدرت و دردسرهاي گذشته به پيروزي. - طرح برجسته‌اي براي حفاظت از خود در مقابل حواس‌پرتي‌ها و اهمال‌كاري‌ها با هدف هويدا كردن جادوي خود. ...

159,000 توماننظرات شما