قانون جذب


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

ممکن است ندانید ولی نیروی بسیار قدرت‌مندی در زندگی شما دست اندرکار است که آن را قانون جذب نامیده‌اند؛ نیرویی که هم اکنون در حال جذب انسان‌ها، حرفه‌ها، موفقیت‌ها و پیوندها به درون زندگی شماست، هر چند ممکن است برخی از آن‌ها چندان جذاب نباشند. اگر احساس می کنید که زندگیتان حال و هوای ناخوشایندی یافته است و یا به خاطر رفتارها و کارهایی که انجام می‌دهید مورد انتقاد قرار گرفته‌اید، زمان آن فرا رسیده است که نگاهی به این کتاب بیندازید.

21,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما