فنگ‌شویی مدرن


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

فرض اولیه فنگ شویی این است که زندگی شما - تفکرات ، احساسات ، رفتارها ، و حتی میزان شانس شما - تحت تاثیر فضای پیرامون شماست . به همین صورت شرایط خانه یا فضای کارتان بازتابی از خلق وخو ونگرش شما به زندگی است . برای مثال دفتر تاریک و در هم ریخته منجر به ایجاد فضای بی تفاوتی و خستگی‌آور در شما می‌شود . فنگ شویی به شما امکان می‌دهد تا سرپرست فضای کار و زندگی خود باشید . هماهنگی بیشتر با محیط اطراف و حفظ نگرش مثبت به زندگی از نتایج آن خواهد بود . با فنگ شویی می‌توانید محیط خانه و دفترتان را متناسب با اهداف مالی و حرفه ای خود تنظیم کرده و از این طریق تمامی جنبه‌های زندگی خود را به سمت مطلوب سوق دهید . در کتاب فنگ شویی مدرن سعی شده است با بررسی تجارب و اندیشه‌های مرتبط با فنگ شویی به همسان‌سازی و استفاده کاربردی از این دانش در زندگی روزمره توجه شود . ما در این کتاب اصول پایه‌ی فنگ شویی را به شکلی ساده بیان کرده ایم و شما را در به کار گرفتن این اصول در زندگی روزمره و یافتن نقاط مشترک بین فرهنگ باستانی چینی و زندگی امروزی یاری خواهیم کرد . تلاش شده است تا از مراسم آیینی و اشارات نجومی مختلف که که ممکن است با دانش و فرهنگ ما فاصله داشته باشد اجتناب شود و تنها راه و روش هایی ساده که برای برخورداری از تعادل و آسایش در زندگی روزمره لازم است بیان گردد . آشنایی با کاربرد مدرن فنگ شویی که جلوه تفکر شرق و غرب و معرف حرکت متعادل یین و یانگ است هدف دیگری است که در فصول مختلف برای رسیدن به آن دنبال می‌شود . نشان دادن نحوه برقراری تعادل در خانه ، فضای سبز و محیط کار و نیز مراقبت از جسم و ذهن با استفاده از فنگ شویی یکی دیگر از راهبرد‌های مورد نظر در کتاب است .

200,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما