فراتر از نظم (12قانون دیگر برای زندگی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

متفكر بزرگ و روانكاو مشهور، جردن بي. پيترسون، در كتاب اول خود به نام 12 قانون براي زندگي پادزهري را براي مقابله با آشفتگي‌هاي زندگي مدرن ارائه كرد. نظرهاي او به ميليون‌ها خواننده كتابش كمك كرد و بازتابي جهاني يافت. اكنون و در كتابي كه همه در انتظارش بودند، پيترسون پيشتر مي‌رود و نشان‌مي‌دهد كه بخشي از معناي زندگي، دستيابي و رسيدن به آن سوي مرزهايي است كه مي‌شناسيم، فراسوي مرزها، ما را به ايجاد تعادل و توازن ميان دو واقعيت بنيادين هستي ـ هرج و مرج و نظم ـ فرا مي‌خواند. پيترسون به ما ياد‌آوري مي‌كند كه در كشاكش بي‌ثباتي‌ها و دردها، منابعي از قدرت وجود دارند كه مي‌توانيم به آن‌ها چنگ بياندازيم. ديدگاه‌هايي برآمده از روانشناسي، فلسفه، تاريخ و بزرگ‌ترين داستان‌ها و اسطوره‌هاي بشر، بارقه‌هايي از خرد جمعي و باستاني.

95,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما