طرح‌واره درمانی برای طرح‌واره درمانگر


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

اگر مشکلات باقی مانده درمانگر از سال‌های اول زندگی‌اش (طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه) و ذهنیت‌های مقابله‌ای‌اش درمان نشوند یا در بوته آزمایش قرار نگیرند، می‌توانند موجبات ناکامی مراجع و درمانگر را فراهم سازند و به نتایج ضعیف درمانی منتهی شوند. آشفتگی‌های هیجانی که در لحظات چالش‌آفرین اتاق درمان پیش می‌آید، می‌تواند استقامت توانمندترین درمانگران را از بین ببرد. در چنین لحظاتی به درمانگران توصیه می‌شود که ثبات هیجانی خودشان را حفظ کنند و با احساس سردرگمی و آشفتگی ذهنی کنار بیایند. ممکن است چنین توصیه‌هایی در عمل نتوانند اجرا شوند، زیرا از مسیر هیجانی آشنای خودمان آگاه نیستیم. درست در همین لحظات، ذهنیت‌های مقابله‌ای ناسازگار برانگیخته می‌شوند و به سمت حالت‌های واکنشی سوق داده می‌شویم مثل اجتناب، تنبیه، تسلیم شدن، فاصله گرفتن عاطفی یا لاک دفاعی. این کتاب، شگفت‌انگیز است زیرا با مطالعه آن هم در زندگی شخصی و هم در زندگی حرفه‌ای به بینش جدیدی از طرح‌واره‌های خودتان دست می‌یابید.

190,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما