طاعون (نسخه الکترونیکی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

... بعد فهمیدم تو همه‌ی اون سال‌ها مبتلا به همون طاعونی بودم که فکر می‌کردم دارم باهاش می‌جنگم. فهمیدم که غیر مستقیم تو مرگ هزاران نفر دست داشتم. فهمیدم با تصدیق کارها و اصولی که می‌تونست جلوی مرگ رو بگیره، برعکس باعث مرگ اونا شدم. ظاهرا دیگران چنین فکری نداشتن یا به هر حال تنها بودم. من با اونا بودم و در عین حال تنها بودم. وقتی در این باره باهاشون حرف می‌زدم، می‌گفتم نباید انقدر سخت‌گیر باشم. اونا می‌گفتن باید مسائلی رو به یاد بیارم که در خطرند. بعد با دلایل تاثیر‌گذار می‌خواستن منو قانع کنن چیزی رو هضم کنم که حتی نمی‌تونستم قورتش بدم. من بهشون جواب می‌دادم که بدترین طاعون‌‌زده‌ها اونایی هستن که لباسای قرمز می پوشن و می‌خوان با دلایل قانع‌ کننده کارشون و توجیه کنن، و من اگه دلایل طاعونیان کوچک درباره ضرورت و اضطرار رو قبول کنم، دیگه نمیتونم دلایل طاعونیان بزرگو رد کنم... ‌
کلمات کلیدی: علوم پایه، علم کشاورزی، آلبر کامو، حسین کاظمی‌یزدی

6,300 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما