صور آگاهی نگون‌بخت ذیل معنی صیرورت روح نزد هگل


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

هگل در امتداد معرفت‌شناسي جدل رابطه‌ ابژه و سوژه قرار دارد و به‌واقع از مهم‌ترين جايگاه در اين امتداد برخوردار است. هدف از اين كتاب، انديشيدن و بحث دقيق درباره‌ اين جدل است، با سيري كه در كتاب«پديدارشناسي روح هگل» آمده است. جدلي كه معين مي‌كند منظور از آگاهي نگون‌بخت چيست. تا اين جدل در نحو انديشه‌ هگل دريافت نگردد، درك نگون‌بختي آگاهي - روح نزد او ميسر نيست. آنچه نزد هگل نامعتبر است، بي‌واسطگي شناخت است و اين بي‌واسطگي، آنجايي به امر مرهوم مبدل مي‌گردد كه حكم به وجود مي‌دهد و صدق حكمش را نيز از همان وجود يا امر موهوم دريافت مي‌كند. اين منظر از معرفت‌شناسي و تاريخ فلسفه، ماقبل دكارت را به‌ خود مشغول مي‌داشت؛ تا اينكه تاريخ انديشه، تزلزلي جدي در اين منظر ايجاد كرد.

86,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما