شجاعت آزاد بودن


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

اگر واقعا همواره کوشیده‌اید از شر آنچه خلاص شوید که شما را در لحظاتی چند از تغییر ناخواسته تکان می‌دهد، پس می‌دانید با چه چیزی رویارو هستید. ایده آزادی را گرامی داشتن و مشتاق آن بودن یک چیز است، اما یافتن شجاعتی که می خواهد تا تماما چیزهایی را رها کنید که شما را از آزاد بودن باز می‌دارد... روی هم رفته داستانی دیگر به نظر می‌رسد. با این حال، آزادی می‌تواند مال شما باشد. در این خصوص تردید اندکی هست، مشروط به اینکه بخواهید حقیقت را درباره خویشتن بیاموزید- درباره آنکه و آنچه نیستید.

20,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما