شاه‌کلید ثروت


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

شاه کلید ثروت وسیله مبتکرانه‌ای‌ست که دارندگانش می‌توانند قفل همه مشکلات‌شان را با آن باز کنند. قدرت جادوی آن از قدرت چراغ جادوی علاءالدین هم بیشتر است. دری به سوی سلامتی می‌گشاید. دری به سوی عشق و علاقه. و با بروز منش و صفات شخصیتی که به دوام روابط می‌انجامد، دری به سوی دوستی. روشی ارائه می‌کند که به کمک آن هر سختی، هر شکست، هر ناامیدی، هر قضاوت اشتباه و هر باختی در گذشته به ثروتی گرانبها تغییر ماهیت می‌دهد. به همه ناامیدان جان تازه‌ای می‌بخشد و فرمولی نشان‌شان می‌دهد که به کمک آن «به هوش بیایند» و با تکیه بر حالت ذهنی که ایمان نامیده می‌شود، از مخزن عظیم خرد نامتناهی استفاده کنند. مردمان دون‌پایه را سربلند می‌کند و به آن‌ها قدرت، شهرت و ثروت می‌بخشد. ساعت زمان را به عقب برمی‌گرداند و به آن‌ها که خیلی زود پیر شده‌اند، روحیه جوان می‌دهد. روشی برای استفاده تمام و کمال از قابلیت‌های ذهن ارائه می‌کند تا بتوان کنترلی چالش‌ناپذیر بر احساسات قلبی و قدرت ذهنی داشت.

115,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما