زنان تنها (هنر تنها زندگی کردن)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در مسیرپر پیچ‌ و‌خم زندگی گذر‌گاه‌هایی است که هر زن خودش را تنها می‌یابد. خواه بیوه باشد یا طلاق گرفته‌. مجرد یا در یک رابطه بدون عشق زندگی کند. وقتی این زمان فرا می‌رسد، احساس تنها بودن گریز‌ناپذیر است. در این کتاب فلورنس فالک روان‌درمانگر بر آن است که ترس، شک‌ و‌ تردید، سردرگمی و احساس درماندگی را که یک زن تنها احتمال دارد با آن رو‌به‌رو شود از او دور کند. فالک از همه‌ی زنان دعوت می‌کند که راه خود را پیدا کنند. شادی و سر‌خوشی تنها بودن را تجربه کنند و با اعتماد‌به‌نفس با دیگران رابطه داشته باشند و خود واقعی خویش را پیدا کنند. همان‌طور که فالک در این کتاب می‌گوید وقتی یک زن به غنای تنها بودن پی‌ببرد به سادگی آن را از دست نخواهد داد

55,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما