زنان تشنه قدرت


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

حكومت ساقط شده است، مردان از راس قدرت به زير كشيده شده‌اند و زنان حكومت را تماما در يد قدرت خود دارند. سال‌هاست مرزهاي كشور به روي بيگانگان بسته شده و جهان فقط با اطلاعاتي از وقايع امپراتوري زنان خبر دارد كه سران صلاح مي‌بينند منتشر شود. ژوديت، «شبان» زنان، كه پس از مرگ مادرش جانشين او شده آن سرزمين را با مشت آهنين اداره مي‌كند؛ مضحكه‌اي سياسي در دل رژيمي هذيان‌زده كه تمام شعارهاي پيش از انقلابش را كنار گذاشته و در كار خلق ارزش‌ها و شعارهاي جديد است. به موازات روايت اصلي، خاطرات پرستاري معمولي پيش كشيده مي‌شود كه به حريم شبان راه مي‌يابد و واقعيت پرانويايي قدرت و مواهب كارگزاران حكومت و بلهوسي‌هاي جنون‌آميز آنها را به تصوير مي‌كشد. زنان تشنه قدرت تاملي است در باب دلايل و تاثيرات تعصب و فساد در ساختار حكومت‌هاي تماميت‌خواه از هر سنخ.

190,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما