روان‌شناسی نخبگان ایران


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

فرضيه اصلي اين كتاب چنين صورت‌بندي شده است: در جوامعي كه فرآيندهاي سياسي آن درون ساختارهاي رسمي دولت كمتر نهادينه شده است نگرش‌ها و رفتار افراد پرقدرت راهنماي قابل اعتمادي براي تغيير سياسي محسوب مي‌شود. مفهوم نخبگان سياسي آنچنان كه در اين بررسي مورد استفاده قرار گرفته است يك مفهوم تجربي، رفتاري است. براي موازنه و برابرسازي نخبگان سياسي يا صاحبان مشاغل رسمي در دولت ايران با ساختار اجتماعي آن هيچ كوششي استنتاجي انجام نگرفته است. برعكس، نخبگان سياسي به مثابه افرادي از اعضاي جامعه ايران يا ملت ايران تعريف شده‌اند كه در مقايسه با ساير اعضاي جامعه ايراني هم از نظر سياسي فعال‌تر و هم از قدرت سياسي بيشتري برخوردار بودند. منظور ما از قدرت سياسي يك رابطه درون فردي است آن چنان كه رفتار سياستمدار، رفتار يك سياستمدار ديگر را تغيير دهد. منظور از رفتار هر نوع تغيير در وضعيت و پايگاه فرد است در يك زمان تا زمان ديگر... اين بررسي نشان مي‌دهد كه مجموعه بسيار كوچكي از متغيرهاي معني‌دار ناشي از روابط درون فردي وجود دارد كه جوهره سياست ايران را تشكيل مي‌دهد. در اين تحقيق چهار اصل بدبيني سياسي، بي‌اعتمادي، شخصي، عدم امنيت آشكار و بهره‌كشي ميان‌فردي يك جهت‌گيري منش‌شناختي عمومي را به ما ارائه مي‌دهد كه زمينه رفتار نخبگان سياسي را تعيين مي‌كند.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما