روانشناسی و آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر يك راهنماي بسيار عالي براي دانشجويان و معلماني است كه قصد دارند به دانش‌آموزان استثنايي در مدارس عمومي آموزش دهند. با اين ‌حال، روش‌ها، راهبردها، رهنمودهاي و انطباق‌هاي طرح‌شده در كتاب به ‌قدري گسترده و متنوع هستند كه قابليت اجرا را در هر موقعيت آموزشي و با هر دانش‌آموزي، چه با ناتواني و چه بدون آن دارند. در اين كتاب تلاش شده است پس از معرفي ويژگي‌هاي كودكان استثنايي، روش‌ها و راهبردهاي آموزشي و انطباق‌هاي موردنياز نيز توضيح داده شوند. نكته قوت ديگر كتاب، پرداختن به دانش‌آموزاني است كه درخطر گسترش ناتواني هستند يا به‌ لحاظ زباني و فرهنگي با ساير دانش‌آموزان متفاوت‌اند و اين تفاوت‌ها ممكن است منجر به برچسب خوردن نادرست آنها شود. نه ‌تنها شيوه‌هاي شناسايي و آموزشي براي اين كودكان طرح‌ شده است بلكه نويسندگان تلاش كرده‌اند به دانشجويان و معلمان شيوه‌هايي را جهت استفاده از تفاوت‌هاي فرهنگي و زباني براي غني‌تر كردن برنامه درسي معرفي كنند. اين كتاب، منبع بسيار ارزشمندي براي معلمان كودكان عادي و استثنايي، مربيان و دانشجويان است.

350,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما