روانشناسی و آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب حاضر یک راهنمای بسیار عالی برای دانشجویان و معلمانی است که قصد دارند به دانش‌آموزان استثنایی در مدارس عمومی آموزش دهند. با این ‌حال، روش‌ها، راهبردها، رهنمودهای و انطباق‌های طرح‌شده در کتاب به ‌قدری گسترده و متنوع هستند که قابلیت اجرا را در هر موقعیت آموزشی و با هر دانش‌آموزی، چه با ناتوانی و چه بدون آن دارند. در این کتاب تلاش شده است پس از معرفی ویژگی‌های کودکان استثنایی، روش‌ها و راهبردهای آموزشی و انطباق‌های موردنیاز نیز توضیح داده شوند. نکته قوت دیگر کتاب، پرداختن به دانش‌آموزانی است که درخطر گسترش ناتوانی هستند یا به‌ لحاظ زبانی و فرهنگی با سایر دانش‌آموزان متفاوت‌اند و این تفاوت‌ها ممکن است منجر به برچسب خوردن نادرست آنها شود. نه ‌تنها شیوه‌های شناسایی و آموزشی برای این کودکان طرح‌ شده است بلکه نویسندگان تلاش کرده‌اند به دانشجویان و معلمان شیوه‌هایی را جهت استفاده از تفاوت‌های فرهنگی و زبانی برای غنی‌تر کردن برنامه درسی معرفی کنند. این کتاب، منبع بسیار ارزشمندی برای معلمان کودکان عادی و استثنایی، مربیان و دانشجویان است.

350,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما