راهنمای جامع بهداشت روانی و سلامت جسمانی


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب داراي متني روان و ساده است كه اطلاعات اساسي دربار? سلامتي و بهزيستي براي نوجوانان و جوانان را فراهم مي‌كند و مي‌توان از آن براي ارتقاي دانش و مهارت‌هاي مربوط به سلامتي و بهزيستي استفاده كرد. رفتارها و مهارت‌هاي مهم و اساسي ذكر شده در اين كتاب به مخاطبان كمك خواهد كرد كه رفتارهاي بهزيستي را پرورش دهند و آنها را به سوي بزرگسالي سالم رهنمون خواهند شد. جيمز رابينسون استاد گروه سلامت اجتماعي و رفتاري در دانشكد? سلامت عمومي شهري در مركز علوم سلامت وابسته به دانشگاه A&M تگزاس است. دكتر رابينسون نويسند? اين كتاب داراي بيش از 25 كتاب و مقاله و ارائه‌كنند? بيش از 50 سخنراني علمي براي مخاطبان ايالتي و ملي است، وي اكنون در چندين كميته و هيئت انجمن آمريكايي آموزش سلامتي و انجمن آمريكايي سلامت مدارس خدمت مي‌كند . در حال حاضر او سردبير مشترك مجل? آموزش دارويي است. دبورا مك كورميك در حال حاضر استاديار گروه ترويج سلامتي در كالج متخصصان سلامت در دانشگاه آريزوناي شمالي در فلاگزتف آريزوناست. او بيش از 50 كتاب و مقال? علمي در موضوع‌هاي مربوط به ترويج سلامتي براي مخاطبان محلي، ايالتي و ملي ارائه كرده است.

120,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما